Dział Compliance

Jednostka odbierająca zgłoszenia naruszeń prawa i niewłaściwych praktyk w przedsiębiorstwie

Nolte Küchen w swoim postępowaniu oraz decyzjach i działaniach korporacyjnych w kraju i za granicą największą wagę przywiązuje do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, uregulowań i określonych we własnym zakresie zasad zgodności (compliance). Naszym dążeniem jest wyeliminowanie wszelkich zagrożeń wobec naszej integralności i naszej firmy, naszych pracowników, partnerów biznesowych lub klientów. Świadomość naruszeń zgodności jest zatem istotna dla wypełnienia naszej odpowiedzialności. Dlatego też dla całej grupy Nolte opracowano system zarządzania zgodnością.

W tym celu firma Nolte Küchen daje wszystkim pracownikom i zewnętrznym podmiotom trzecim możliwość zgłaszania wszelkich naruszeń prawa oraz skarg do Nolte Küchen. Zgłoszenia są rozpatrywane z zachowaniem poufności, a na życzenie także w pełni anonimowo. Mają Państwo możliwość zgłoszenia ewentualnych uchybień albo wewnętrznie – bezpośrednio do firmy Nolte Küchen, poprzez zarząd lub kierownictwo do jednostki compliance, w szczególności do Pani Stephanie Neitzel pełniącej obowiązki Chief Compliance Officer Grupy Nolte, albo zewnętrznie do kancelarii prawnej SZA Schilling, Zutt & Anschütz Rechtsanwaltsgesellschaft mbH z siedzibą we Frankfurcie. Dokonanie zgłoszenia jest nieodpłatne. Wszelkie wpływające zgłoszenia są bezzwłocznie weryfikowane. Podejrzane przypadki są analizowane, a naruszenia monitorowane.

Osoby zgłaszające ewentualne naruszenia zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i w dobrej wierze nie muszą w związku ze zgłoszeniem obawiać się żadnych negatywnych działań ze strony spółek grupy Nolte. Wszelkie wpływające zgłoszenia są przetwarzane z zachowaniem absolutnej poufności.

W celu zgłoszenia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia należy w razie wątpliwości skontaktować się telefonicznie z właściwymi służbami ratowniczymi. Ponadto prosimy o powstrzymanie się od składania zapytań lub reklamacji dotyczących produktów Nolte Küchen za pośrednictwem tego portalu i podjęcie bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą. Prosimy również pamiętać, że zgłoszenia celowo nieprawdziwe mogą skutkować w stosunku do Państwa i podmiotów trzecich konsekwencjami z zakresu prawa karnego oraz prawa pracy.

Z którą jednostką odbierającą zgłoszenia chcesz się skontaktować?

form-invalid-session