BEST PLACE TO LEARN®

BEST PLACE TO LEARN 2022

Löhne, 8 września 2022 r. Nolte Küchen po ponownej certyfikacji zachowuje tytuł BEST PLACE TO LEARN®. Podobnie, jak już w roku 2019, przedsiębiorstwo otrzymało notę „bardzo dobry”, ale zdołało poprawić punktację. Tym samym znak jakości kształcenia, który bazuje na reprezentatywnej ankiecie, jest jeszcze bardziej sugestywny dla kandydatów. Przesłanie: W Nolte Küchen przyszli specjaliści mają zagwarantowane ponadprzeciętnie dobre kształcenie zawodowe.

Podmiot certyfikujący, AUBI-plus GmbH z Hüllhorst, do ubiegania się o znak BEST PLACE TO LEARN® dopuszcza tylko te przedsiębiorstwa, które kształcą nieprzerwanie od co najmniej pięciu lat i obecnie wdrażają w życie zawodowe co najmniej dziesięciu adeptów zawodu. Ponadto wymóg obejmuje dziesięciu kolejnych adeptów zawodu, którzy ukończyli edukację nie wcześniej niż trzy lata temu, podobnie jak dostatecznie dużej liczby stażystów i osób przyuczających uczestniczących dobrowolnie w reprezentatywnej ankiecie.

Dzięki wyższej punktacji przedsiębiorstwo Nolte Küchen w ramach odnowionego certyfikatu ponownie uzyskało ocenę „bardzo dobrą”. Tym samym przedsiębiorstwo na kolejne trzy lata pozostanie BEST PLACE TO LEARN®. Producent kuchni zapunktował w szczególności pod względem rekrutacji i onboardingu, perspektywami kariery zawodowej w przedsiębiorstwie oraz kompetencji personelu przyuczającego.

Prezes Melanie Thomann-Bopp postrzega ponowne przyznanie certyfikatu jako zachętę do dalszych działań: „Nie bylibyśmy Nolte Küchen, gdybyśmy spoczęli na laurach. Cieszymy się z sukcesu, patrzymy jednak również tam, gdzie można coś poprawić. Jednym z atutów certyfikatu jest to, że zaświadcza nam jakość naszego kształcenia. Dlatego tak ważne jest również, by wszyscy ankietowani mogli udzielać szczerych i nieskrępowanych wypowiedzi, nie obawiając się konsekwencji”.

Kolejna zaleta znaku jakości: Dzięki portalowi edukacyjnemu AUBI-plus młode kadry wiedzą o współpracy ze szkołami i obecności na giełdach pracy. Certyfikowane przedsiębiorstwa, które wykazały się ponadprzeciętnie wysokim poziomem kształcenia, zostają wyróżnione. Ta informacja jest nader pomocna w zmaganiach z brakiem wykwalifikowanych pracowników.

Raz jeszcze Melanie Thomann-Bopp: „Nie ma nic bardziej przekonującego, niż szczera informacja zwrotna, zwłaszcza, gdy pochodzi od osób reprezentujących takie same wartości. Ich „bardzo dobry” uwiarygadnia nasze zaangażowanie na rzecz młodej kadry. Szeroka oferta naszego przedsiębiorstwa jest w sposób zupełnie oczywisty czymś więcej niż tylko deklaracją”.

Nolte Küchen zajmuje się obecnie 37 adeptami sześciu zawodów – przyszłymi pracownikami administracyjnymi, informatykami o dwóch specjalnościach, specjalistami od obróbki drewna, mechanikami przemysłowymi oraz elektronikami. Poza tym sześcioro młodych ludzi korzysta z możliwości uczestnictwa w studiach dualnych z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw, informatyki ekonomicznej, względnie technologii drzewnej i meblarskiej. Wszyscy otrzymują solidną podstawę dla swojej kariery zawodowej. Dalsze informacje są dostępne na stronie https://www.nolte-kuechen.com/pl-PL/karriere/ausbildung.

form-invalid-session