Best Place to learn

Najlepsze perspektywy na przyszłość naszej młodzieży

Dorastające pokolenie ma przed sobą różnorodne perspektywy zawodowe. Jednak tylko poprzez ciekawe zakresy obowiązków, wczesne przejmowanie odpowiedzialności oraz skonkretyzowane zwiększanie indywidualnych kompetencji przedsiębiorstwa zapewniają młodzieży rozwijanie mocnych stron na rzecz pomyślnej przyszłości zawodowej.

W tym zakresie Nolte Küchen od lat bierze na siebie szczególną odpowiedzialność, angażując się intensywnie we wspieranie młodej kadry. Naszym bogatą ofertą kształcenia i doskonalenia zawodowego w zakresie rzemieślniczym i handlowym, co obejmuje także studia dualne oraz praktyki zakładowe dla studentów, Nolte obecnie 40 młodym ludziom otwiera szerokie perspektywy rozpoczęcia życia zawodowego. Albowiem jako średnie przedsiębiorstwo w zakresie naszej odpowiedzialności mamy również optymalne kształcenie i wspieranie przyszłych pokoleń.

Przedsiębiorstwu został przyznany znak jakości „BEST PLACE TO LEARN”. Tym samym Nolte Küchen jest w całych Niemczech jednym z ok. 100 przedsiębiorstw, które przeszły ten niezależny proces certyfikacji jakościowej w zakresie wspierania młodych kadr.

form-invalid-session