Top training company

Nolte Küchen wita młodą kadrę

Trzynastka adeptów zawodu, która rozpoczyna dzisiaj pracę w Nolte Küchen, dokonała słusznego wyboru: Składając aplikację, osoby te zdecydowały się na przedsiębiorstwo nie tylko znane ze swojego zaangażowania we wspieranie młodej kadry, lecz także posiadające certyfikat niezależnej instytucji. Od połowy roku Nolte Küchen posiada tytuł BEST PLACE TO LEARN®, należąc tym samym oficjalnie do najlepszych przedsiębiorstw oferujących staże zawodowe. Focus Money rekomenduje ponadto producenta mebli jako przedsiębiorstwo oferujące najlepsze szanse na zrobienie kariery. W trakcie tygodnia wdrożeniowego młodym ludziom przekazywana jest w pierwszej kolejności podstawowa wiedza. Następnie rozpoczną staż w pięciu zakresach pracy zawodowej.

Prezesi Eckhard Wefing i Marc Hogrebe mogą dziś powitać pięć pań i ośmiu panów w ramach uroczystości, która tradycyjnie stanowi oficjalne otwarcie nowego roku nauki. Dwójka nowych stażystów w ramach studiów dualnych w Melle stara się o dyplom inżyniera w zakresie technologii drzewnych i meblarskich, jeden studiuje równolegle informatykę ekonomiczną w Bielefeld. Ponadto tym razem jest czworo pracowników administracyjnych, pięciu stażystów uczących się technologii obróbki drewna oraz jeden mechanik przemysłowy.

Eckhard Wefing podczas uroczystości spoglądał na zaciekawione twarze i składał deklaracje: „Będąc w Nolte Küchen, macie po swojej stronie przedsiębiorstwo, które będzie wspomagać rozwój waszych indywidualnych zdolności i predyspozycji. Bądźcie zaangażowani, wytrwali oraz sumienni i stańcie się częścią zmotywowanego zespołu. Wówczas wszystkie drzwi w przedsiębiorstwie będą stać przed wami otworem”.

O tym, że Nolte Küchen oferuje najlepsze szanse na zrobienie kariery, świadczy nie tylko stosowne wyróżnienie przez Focus Money, poparte ocenami pracowników na platformie kununu, lecz także regularne przyjmowanie stażystów na etat. Zorientowanie się na młodą kadrę potwierdza ponadto wyróżnienie znakiem jakości BEST PLACE TO LEARN®, które przyznano Nolte Küchen wczesnym latem 2019 r. Tym samym przedsiębiorstwo poprzez audyt niezależnej instytucji uzyskało potwierdzenie, że oferuje młodym ludziom solidny i idący z duchem czasu rozwój zawodowy. Obydwa wyróżnienia utwierdzają Nolte Küchen w przekonaniu, że dostarcza właściwych impulsów. Przedsiębiorstwo jest wysoce zmotywowane, by nadal angażować się we wspomaganie młodej kadry.

Gruntowne przygotowanie do wykonywania codziennych obowiązków zawodowych obejmuje w Nolte Küchen tydzień wdrożeniowy, podczas którego przekazywana jest podstawowa wiedza związana z nowym miejscem pracy. Kluczową rolę odgrywają przy tym tematy związane z kuchnią oraz specjalistyczne wymogi dotyczące produkcji mebli. Kolejnymi priorytetowymi zagadnieniami są kwestie techniki, bezpieczeństwa i zdrowia.

Także w roku 2020 Nolte Küchen oprócz możliwości uczestniczenia w studiach dualnych oferuje nadal liczne praktyki w różnych dziedzinach pracy zawodowej. Informacje na ten temat zainteresowani znajdą już teraz na stronie w zakładce dotyczącej kariery.

form-invalid-session