Voor ons is duurzaamheid geen trend. Wij zien het als een respectvolle omgang met mens, milieu en natuur.

Wat betekent duurzaamheid eigenlijk voor een bedrijf? Op de eerste plaats denk je dan al snel aan milieu- en klimaatbescherming. Maar duurzaam beleid gaat nog veel verder. Wanneer wij als duurzame keukenproducent een strategie voor de lange termijn willen ontwikkelen, moeten we al onze handelingen onder de loep nemen. Een duurzaamheidsrapport, dat wij volgens de criteria van Duitse duurzaamheidscodex (DNK) hebben opgezet, helpt ons hierbij. Dit rapport maakt duidelijk waar Nolte Küchen voor staat: hoge kwaliteit en duurzaamheid, die tot een duurzame omgang met grondstoffen leiden, maar ook goed contact met personeel en leveranciers is bij ons vast verankerd sinds de oprichting van ons bedrijf in 1958. Onze duurzaamheidsstrategie bestaat uit vier pijlers en gaat veel verder dan wat wij met certificaten kunnen documenteren.

Nolte Küchen Management Board

Wij zetten ons in voor een verantwoordelijk bedrijfsbeleid

Wanneer wij duurzaamheid met succes willen verankeren in ons bedrijf, moet de leiding een duidelijke lijn volgen. Onze waarden geven ons hierbij houvast. Daartoe behoren de hoge kwaliteit, een goede prijs-kwaliteitverhouding, moderne esthetiek en een duurzaam product. Maar hiertoe behoren ook vertrouwen, betrouwbaarheid en continuïteit, die bijvoorbeeld hun weerslag vinden in de jarenlange relaties met leveranciers, die door hun werk een deel van ons worden. Daarom moeten wij erop letten dat wij ons aan bepaalde regels houden, die door ons worden vastgelegd in onze leverancierscodex. Om aan de wettelijke vereisten te kunnen voldoen en onze doelstellingen te halen, zijn belastbare structuren en processen nodig. En wij hebben feedback van alle partijen nodig, zodat wij als duurzame keukenproducent goede producten kunnen leveren, waarover u tevreden bent..

Normen en certificaten

Europese normen helpen ons om aan de hoge standaard te voldoen. In norm EN ISO 9001 is ons kwaliteitsborgingssysteem geregeld voor wat betreft de ontwikkeling, productie en verkoop, EN ISO 50001 regelt ons energiebeheer. Wij meten ons stroomverbruik en weten waar wij kosten kunnen besparen en CO2-uitstoot kunnen vermijden. Als eerste Duitse keukenproducent zijn wij sinds 2010 gecertificeerd volgens PEFC (PEFC/04-31-1567) en voeren wij het FSC®-keurmerk (FSC-C101628) voor ecologisch, sociaal verantwoord bosbeheer.

Norms and certificates

Participatie van betrokken groepen

Als middelstandsbedrijf hebben wij een sociale, ecologische en economische verantwoordelijkheid. Veel mensen – onze belanghebbenden – hebben er recht op dat wij ons werk goed doen. U bent er daar ook een van als u een keuken koopt! Wij stimuleren de onderlinge relaties en communicatie om alle groepen zo goed mogelijk overal bij te betrekken en te ondersteunen. Bovendien zijn wij vertegenwoordigd in brancheorganisaties.

Stakeholder engagement

Regels volgen en risicio's vermijden

Verantwoordelijk en correct handelen is belangrijk om duurzaam succesvol te kunnen zijn als keukenproducent. Discriminatie, mensenrechten, privacybescherming en milieubescherming, corruptie, prijsafspraken, gebreken – het volgen van regels is overal belangrijk. Elk gebied wordt systematisch geanalyseerd. Ook door middel van trainingen kunnen wij risico's vermijden. En een positief bericht: in rapportjaar 2022 waren er geen compliance-overtredingen!

Compliance and risk avoidance

Onze inzet voor het milieu

De klimaatopwarming, de afhankelijkheid van energieprijzen, de materiaaltekorten – dat zijn de uitdagingen die wij willen aangaan met een goede duurzaamheidsstrategie. Het merendeel van het hout dat we verwerken is afkomstig van gecertificeerde duurzame bronnen die voldoen aan de criteria van FSC® (FSC-C101628), PEFC™ (PEFC/04-31-1567) en TSCA. Wij ondersteunen leveranciers om zelf gecertificeerd te worden, houden transportwegen zo kort mogelijk en vermijden onnodige ritten door online te vergaderen, vanuit huis te werken en personeel aan te moedigen om met de fiets naar het werk te gaan. Brochures zoals ons duurzaamheidsrapport kunt u papierloos lezen. Het zijn allemaal kleine stapjes, maar het telt wel op en is belangrijk voor ons als duurzame keukenproducent. Het is onze doelstelling voor de lange termijn om ook onze producten klimaatneutraal te laten worden. Wij hebben er alle vertrouwen in dat ons dat lukt – want als bedrijf zijn wij er al in geslaagd!

Nolte Küchen is klimaatneutraal

Stroom vormde onze grootste bron van uitstoot. Wij hebben ons verbruik verlaagd en per 1 januari 2021 zijn wij overgestapt op groene stroom uit hernieuwbare energieën. CO2 die we niet kunnen vermijden, compenseren we door projecten voor windenergie te ondersteunen. Hernieuwbare energieën en hun uitbreiding zijn essentieel voor een groenere wereld morgen. Hierdoor zijn wij een klimaatneutraal bedrijf.

Nolte Küchen is climate-neutral

Energie besparen

Metingen hebben aangetoond dat wij ondanks onze hogere productie ten opzichte van vroeger, nu toch minder energie verbruiken. Wij zijn dus efficiënter geworden. Meer dan 98% van de benodigde warmte is afkomstig uit twee verwarmingsketels waarin wij houtspaanders verbranden. Bij verlichting hebben wij het voorbeeld van onze keukens gevolgd, die zijn uitgerust met duurzame led-lampjes; in alle kantoren en loodsen hebben wij de lampen vervangen. Zo kunt u overigens ook meer dan 50% stroom besparen.

Saving energy

Omgang met grondstoffen

Onze spaanplaten bestaan gemiddeld voor 60% uit gerecycled materiaal. Onze zaagmachines zijn energiezuinig en nauwkeurig. Daardoor ontstaat er minder zaagafval. Bij de verpakking van onze meubels kiezen wij voor een dunnere folie, voor het vermijden van afval en een vakkundige afvalverwijdering. En mocht er ooit iets kapot gaan in de keuken, zijn er reserveonderdelen voor de reparatie. De beste manier om grondstoffen te besparen, blijft hoge kwaliteit!

Resource management

Onze inzet voor het personeel

Een duurzame ontwikkeling is alleen mogelijk wanneer er mensen zijn die zich daarvoor inzetten en met hun ideeën een bijdrage leveren aan de vooruitgang. Daarom zijn onze personeelsleden ons meest kostbare goed en een belangrijke pijler van onze duurzaamheidsstrategie. Wij hechten veel waarde aan een respectvolle, eerlijke omgang met elkaar en letten er heel goed op dat ook onze ongeveer 300 leveranciers in veel landen wereldwijd de arbo-regels en mensenrechten naleven. Als het goed gaat met ons team, als dit gemotiveerd is om zich in te zetten, als jonge mensen graag bij ons willen werken en ook jarenlang blijven, hebben wij het goed gedaan. Een goede Work-Life-Balance, gezondheid en bijscholingsmogelijkheden behoren daarom voor ons tot de dingen die vanzelfsprekend zijn voor een duurzame keukenproducent.

Werkveiligheid en gezondheidszorg

Ons team heeft een veilige werkomgeving nodig. Als producent moeten wij met duurzame doelstellingen het ziekteverzuim terugdringen, zodat alle delen van ons bedrijf efficiënt blijven. Iedereen profiteert ervan wanneer wij niet alleen op de gezondheid en daarmee ook het werkvermogen van het hele personeel letten, maar deze zelfs nog verbeteren. Dat doen wij bijvoorbeeld door het aanbieden van sport en revalidatie, maar ook van ergonomische werkplekken en cursussen.

Health and safety

Gelijke kansen voor iedereen

Nolte Küchen sluit niemand buiten en spreekt veel talen. Al in 2011 hebben wij de Charta van veelzijdigheid ondertekend. Het combineren van beroep en privé levert een bijdrage aan gelijke kansen. Flexibele werktijden, deeltijdmodellen en locatieonafhankelijk werken zijn redenen waarom mensen voor ons kiezen. Wij betalen volgens CAO. Ook dat is eerlijk, bevordert de tevredenheid en productiviteit.

Equal opportunities for all

Kwalificatie en bijscholing

Voor de carrière zijn er bijscholingsmogelijkheden. Ook mensen die aan het begin van hun loopbaan staan, hebben bij ons de beste mogelijkheden om carrière te maken. Nolte Küchen is de BEST PLACE TO LEARN® met een echt goed cursusaanbod! Wij bieden cursussen aan die wij documenteren en die bij individuele doelstellingen en interessen passen. U profiteert hier ook van, want goed opgeleid personeel staat garant voor hoogwaardige, duurzame keukenmeubels.

Qualification and training

Onze inzet voor de maatschappij

Als belangrijke werkgever in de regio zijn wij sinds 1958 nauw verbonden met de stad Löhne en omgeving. Hele families, grootouders, ouders en kleinkinderen hebben bij ons gewerkt. Dat zorgt voor een eenheid en leidt tot grote verbondenheid. Nolte Küchen zelf is een familiebedrijf – tegenwoordig al in de vierde generatie. Voor ons hoort veelzijdig sociaal engagement daarom heel vanzelfsprekend bij onze duurzaamheidsstrategie. Met regionale en nationale projecten steunen wij niet alleen onze locatie, maar het hele vestigingsland Duitsland. Wij zetten ons in voor onze medewerkers, stimuleren scholing en ondersteunen kinderen in nood. In geval van crisis helpen wij met geld en materiaal, dat wij doelgericht en aangepast aan de behoefte naar de mensen sturen.

Nationale giften

Ook de oorlog in Oekraïne houdt ons bezig. Via de kinderrechtenorganisatie Plan International helpen wij gevluchte personen bij de aankomst in de opvanglanden. Wij ondersteunen het internationale werk van Kinder in Not e. V. en stimuleren de jeugd door samenwerkingen met scholen. Op het gebied van sportbetrokkenheid sponsoren we verschillende regionale sportverenigingen in de omgeving van Löhne Melle. Zo profiteren de verenigingen vaak van nieuwe tenues voor hun teams of van nieuwe sportfaciliteiten.

Nolte Kuechen - Donazioni interregionali

Regionale giften

Wij ondersteunen medewerkers door de kosten voor taalcursussen over te nemen. Met giften aan de dicht bij het bedrijf staande stichting Karin Nolte Stiftung en plaatselijke verenigingen als de Lion’s Club in Löhne zetten wij ons in voor kinderen en gezinnen in de streek. Voor plaatselijke organisaties stellen wij graag onze ruimtes in het NOLTE FORUM ter beschikking. En wij steunen ook sportactiviteiten waarmee wij giften inzamelen. Daarnaast hebben medewerkers van Nolte vorig jaar een herbebossingsproject georganiseerd, waarbij meer dan 1.400 bomen in het Teutoburgerwoud zijn geplant en zo ook een bijdrage aan de milieubescherming hebben geleverd.

Regional donations

Doe ook mee!

Duurzaam handelen is een voortdurend proces dat altijd verder verbeterd kan worden. Ook u kunt hierbij helpen! Stuur ons uw feedback, vragen en ideeën graag per e-mail aan sustainability@nolte-kuechen.de.

Als u alles ook nog een keer uitgebreid wilt nalezen, kunt u hier het complete duurzaamheidsrapport van 2022 downloaden.

Germany's most popular supplier of kitchen furniture 2022

Duitslands populairste leverancier van keukenmeubelen 2022

De open, representatieve online enquête onder consumenten was vooral gericht op klanttevredenheid, waarschijnlijkheid van aanbeveling en herverkiezing, waarvoor we hoge scores kregen. Een winnaarsronde, want Nolte Küchen werd al in 2015, 2017 en 2019 uitgeroepen tot "Duitslands populairste keukenmerk".

Het populairste keukenmerk van Duitsland

Voor de 3e keer op rij: het populairste keukenmerk van Duitsland. Dat kwam uit een klantenenquête van het Duitse Instituut voor Servicekwaliteit (DISC) naar voren. De deelnemende consumenten beoordeelden 14 keukenfabrikanten en gaven ons de beste scores voor productkwaliteit, design, prijs-kwaliteitsverhouding, assortiment en merkimago.

PEFC

Certificering conform PEFC

De PEFC-certificering is 's werelds grootste onafhankelijke certificeringsnorm, volgens welke bosbezitters zich kunnen verplichten tot ecologische, economische en sociale houtproductie. Het voornaamste doel daarvan is het om duurzame, schone en kostenefficiënte bosbouw te bevorderen.

fsc

De FSC-certificering

Producten met dit keurmerk gebruiken hout uit bossen die conform de internationale universele norm gecertificeerd zijn. FSC staat voor verantwoorde bosbouw, die naast ecologische criteria, zoals een grote variatie aan soorten en landschapsbescherming, ook sociale aspecten in acht neemt.

Nolte Küchen - Made in Germany Logo 2023

Meubilair Made in Germany

"Meubilair Made in Germany" - volgens de RAL-registratie 0191 betekent dit dat de bouw, de montage en de kwaliteitscontrole in Duitsland plaatsvinden. Bovendien moet het voor de kwaliteit relevante productieproces voornamelijk in Duitsland worden uitgevoerd.

Nolte_Kuechen_RAL_Gütezeichen_Goldenes_M_2022

Beste kwaliteit - de “Gouden M”

Onderscheiden met de “Gouden M”, een RAL-keurmerk dat wordt toegekend door de Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (Duitse kwaliteitsvereniging voor meubilair). Daarvoor worden fabrikanten en meubels getest door onafhankelijke experts. Daarbij wordt de kwaliteit van de meubels beoordeeld - duurzaamheid en stabiliteit. Evenals veiligheid en gezondheids- en milieuaspecten die garant staan voor gezond wonen.

Nolte_Kuechen_RAL_Gütezeichen_Klimaneutrale_Moebelherstellung_2022

Klimaatneutrale meubelproductie 

Nolte Küchen is door de DGM onderscheiden als “klimaatneutrale meubelfabrikant. Doel van het klimaatpact is het in balans brengen, verlagen & neutraliseren van CO2-emissies. De compensatie van CO2-emissies geschiedt door het verkrijgen van klimaatbeschermingscertificaten, waarmee wij een bebossingsproject in Uruguay ondersteunen.

Classe d’émissions A

Emissieklasse A

Het RAL-emissielabel geeft de consument informatie over schadelijke stoffen en dient om hem/haar te beschermen tegen stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. De Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. heeft aan de complete collectie (kastmeubels) van Nolte Küchen emissieklasse (A) toegekend.

RenewablePLUS

RenewablePLUS

Dit certificaat bevestigt de herkomst van de elektriciteit die voor Nolte Keukens wordt geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen. Met RenewablePLUS leveren wij een extra bijdrage aan de uitbreiding van hernieuwbare energie bovenop de wettelijke subsidiëring.

Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima

Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima

Om als bedrijf mee te werken aan de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs, steunt Nolte Küchen de Stichting Alliantie voor Ontwikkeling en Klimaat. Het certificaat bevestigt dat Nolte Küchen zijn broeikasgasemissies vermindert en de resterende emissies effectief en verifieerbaar compenseert door klimaatbeschermingsprojecten in ontwikkelingslanden en opkomende landen te ondersteunen.

Tüv_Logo

GS-keurmerk voor geteste veiligheid

Onze keukens doorlopen een interne kwaliteitskeuring en worden ook nog eens getest door onafhankelijke deskundigen. Daarvoor worden om de vijf jaar bepaalde programmareeksen en producten conform de norm van de Duitse wet productveiligheid door TÜV-Rheinland gecontroleerd op kwaliteit en veiligheid.

Tüv_Logo

Managementsysteem volgens ISO 9001

Dit certificaat van TÜV Rheinland certificeert ons efficiënte managementsysteem en stelt onze product- en servicekwaliteit zeker. Het keurmerk staat voor goed doordachte werkprocessen, die bij ons optimaal zijn afgestemd op de ontwikkeling en productie van keukens en de verkoop daarvan.

Tüv_Logo

Certificering conform DIN EN ISO 50001

Met het energiemanagementsysteem conform DIN EN ISO 50001 kunnen wij aantoonbaar de energie-efficiëntie van ons bedrijf verbeteren en zo het energieverbruik en de CO2-emissies verlagen.

Sorry, uw sessie is verlopen. Laad de pagina opnieuw en verzend het formulier opnieuw.