Kitchen Talk
Kitchentalk

Kitchentalk met landschapsarchitect Davit Arican

In deze aflevering van Kitchentalk hebben we een zeer interessante gast: de tuinarchitect Davit Arican, bekend van "Duel der Gartenprofis"! We bespreken onderwerpen zoals tuinlandschapsarchitectuur, plantkunde en natuurlijk ook de keuken en de verbinding die Davit ziet tussen deze twee werelden. Daarnaast geeft hij waardevolle tips voor het beplanten van verhoogde plantenbakken en vertelt hij ons hoe we zelf in beperkte ruimte een overvloed aan verse kruiden, groenten en bloemen kunnen verbouwen, zelfs als je geen groene vingers hebt...

Vanaf het begin... Landschapsarchitectuur als grote passie

Davit Arican begon zijn carrière met een klassieke opleidingtot hovenier, voltooide vervolgens een studie en is nu tuinbouwingenieur.Hij hecht er veel waarde aan om zijn vakgebied holistisch tebegrijpen. Dus niet alleen theoretisch plannen, maar ook praktisch werken en afen toe meehelpen op de bouwplaats. Een theoretische planning is immers alleensuccesvol als de praktische werkzaamheden probleemloos uitvoerbaar zijn. Davitvertrouwt op zijn ervaring en expertise in beide gebieden.Als een project dan is afgerond en een nieuwe tuin volledigis aangelegd, spreekt Davit van een absoluut vervuld gevoel in zijn werk. Enals hij dan naar de gelukkige gezichten van zijn klanten kijkt en beloond wordtmet een glimlach, dan weet hij: alles is goed gedaan!

Projectplanning met vakkennis en geavanceerde technologie

Davit begint zijn plannen graag met moodboards van zijnklanten, zodat hij een idee krijgt van de richting die ze op willen gaan. Hijmaakt ook gebruik van technische oplossingen die de planning vergemakkelijken,zoals het gebruik van een drone voor luchtfoto's van de tuinen.Met behulp van een GPS-systeem worden de oppervlaktesopgemeten om de juiste verhoudingen en hoogteverschillen in de tuinennauwkeurig te kunnen bepalen.Samen met Davit werpen we een blik achter de schermen vaneen van zijn meest uitdagende projecten, waar leveringsproblemen samenvielenmet uitdagende omstandigheden ter plaatse.Met creatief en oplossingsgericht denken kwam Davit tot eenresultaat dat niet alleen optisch aan alle verwachtingen voldeed, maar ookonverwachte duurzame effecten op het gebied van recycling en hergebruik bereikte.Hij mocht zich dus verheugen op veel positieve reacties en artikelen in devakpers.Als Davit een favoriete boom zou mogen kiezen, zou hij detrompetboom kiezen.Een typische "stadboom" die volgens Davit veel teweinig wordt gebruikt en best wat meer aandacht mag krijgen. Ook Eva verteltons meer over haar favoriete planten, die er niet alleen visueel aantrekkelijkuit moeten zien, maar ook een praktisch nut mogen hebben.Tot slot krijgen zelfs de tot nu toe minder succesvolletuinliefhebbers tips om hun "groene vingers" verder te ontwikkelen.

Zin in een kruidenverhoogde plantenbak voor thuis?

Heb je altijd al willen weten hoe je een professionelekruidenverhoogde plantenbak kunt aanleggen? Eva en Davit leggen er samen eenaan en geven waardevolle tips om optimale groeicondities voor je kruiden tecreëren. Bovendien leidt Davit ons met zijn vakkennis door de wereld van deplantkunde.Het loont de moeite om te blijven kijken!

Gezelligheid en culinaire creativiteit bepalen "hetleven in de keuken"

Naast de tuin is de keuken voor Davit de perfecte plek omzijn creativiteit de vrije loop te laten. Net zoals het in de keuken spannendis om verschillende kruiden en smaken met elkaar te combineren en in harmoniete brengen. Het leven in de keuken brengt echter niet alleen culinairegenoegens met zich mee, maar ook gezelligheid. Davit houdt ervan om zijn gastenhier te verzamelen en mooie, gezamenlijke uren door te brengen.Hij zal ons ook vertellen hoe hij een buitenkeukenontwikkelt en waarom hij altijd een speciale plek reserveert voorgrillmeesters.

De "keuken van de toekomst" bij detuinprofessional

Eva neemt samen met Davit snel de "keukenplanning vande toekomst" door.Zullen we in Davits keuken ook het groen uit zijn tuinenterugvinden?We mogen benieuwd zijn!

Sorry, uw sessie is verlopen. Laad de pagina opnieuw en verzend het formulier opnieuw.